Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

14. avgust 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat zatečenog stanja kompleksa železare u Smederevu „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel“ d.o.o. Beograd – Ogranak Smederevo

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
10. avgust 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje gondole žičare „Zlatibor – Tornik“

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
7. avgust 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje male hidroelektrane (MHE) „Pakleštica“, na reci Visočici

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 2. i 3. i čl. 26. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
26. jul 2017.

Rešenje kojim se nosiocu projekta ELIXIR FOSFATI d.o.o. iz Šapca, Hajduk Veljkova 1 daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Fabrika za proizvodnju mineralnih fosfatnih hraniva za ishranu životinja, na KP 2300 KO Prahovo u Prahovu, teritorija Opštine Negotin

Na osnovu čl. 24, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. i čl.. 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
11. jul 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta MHE ,,Ušće“

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
19. maj 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje MHE „Ćelije“,K.O. Majdevo, grad Kruševac

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće