Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

1. februar 2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta projekta rekonstrukcije MHE Vrelo, katastarska parcela 6/2 KO Perućac, Bajina Bašta, Perućac

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
12. januar 2018.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta cENTAR ZA SKLADIŠTENJE I TRETMAN NEOPASNOG I OPASNOG OTPADA na KP 2270 i 2271 KO Valjevo

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
13. novembar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – centralno postrojenje za prečišćavanja otpadnih voda,Grada Kruševca

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
8. novembar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije andezita i andezitbazalta „Čukara“, selo Borač kod Knića

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
2. novembar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izvedenog projekta: Poslovno proizvodni kompleks – Fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje, KO Kočino selo, Grad Jagodina

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
30. oktobar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje vode Berilovac, opština Pirot

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće