Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Rešenje o saglasnosti na studije o proceni uticaja

13. novembar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – centralno postrojenje za prečišćavanja otpadnih voda,Grada Kruševca

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
8. novembar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije andezita i andezitbazalta „Čukara“, selo Borač kod Knića

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
2. novembar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izvedenog projekta: Poslovno proizvodni kompleks – Fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje, KO Kočino selo, Grad Jagodina

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
30. oktobar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje vode Berilovac, opština Pirot

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
30. oktobar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg kompleksa železničke stanice Beograd Ranžirna

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
30. oktobar 2017.

Rešenje o davanju saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu dalekovoda 400 kV broj 401/1 trafostanica Beograd 8 – RP Drmno

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće