Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Решење о сагласности на студије о процени утицаја

23. април 2018.

Решење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације бродске преводнице у саставу ХЕ Ђердап 1

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
1. фебруар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта реконструкције МХЕ Врело, катастарска парцела 6/2 КО Перућац, Бајина Башта, Перућац

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
12. јануар 2018.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта цЕНТАР ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА на КП 2270 и 2271 КО Ваљево

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
13. новембар 2017.

Решење о давању сагласности на aжурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – централно постројење за пречишћавања отпадних вода,Града Крушевца

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
8. новембар 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације андезита и андезитбазалта „Чукара“, село Борач код Кнића

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
2. новембар 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину изведеног пројекта: Пословно производни комплекс – Фабрика за производњу средстава за лепљење, КО Кочино село, Град Јагодина

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће