Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Решење о сагласности на студије о процени утицаја

13. новембар 2017.

Решење о давању сагласности на aжурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – централно постројење за пречишћавања отпадних вода,Града Крушевца

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
8. новембар 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације андезита и андезитбазалта „Чукара“, село Борач код Кнића

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
2. новембар 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину изведеног пројекта: Пословно производни комплекс – Фабрика за производњу средстава за лепљење, КО Кочино село, Град Јагодина

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. октобар 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње, доградње и реконструкције постројења за пречишћавање воде Бериловац, општина Пирот

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. октобар 2017.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта реконструкције постoјећег комплекса железничке станице Београд Ранжирна

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. октобар 2017.

Решење о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину далековода 400 кV број 401/1 трафостаница Београд 8 – РП Дрмно

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће