Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. јул 2016.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада и третмана опасног отпада – отпадних возила и електронског и електричног отпада, на к.п. 2686/1, КО Топола, СО Топола

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
28. април 2016.

Решење којим се утврђује да је потребна процена утицаја и одређује обим и садржај пројекта доградње железничке станице БЕОГРАД-Центар са приступним саобраћајницама, на КП 2885/1 КО Савски венац

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
8. фебруар 2016.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта постројења за складиштење и претакање нафтних деривата у кругу аеродрома “Никола Тесла Београд“ а.д, у укупно осам резервоара укупног капацитета 990,5 m3 (шест надземних и два укопана резервоара), на к.п.3739/1 КО Сурчин, ГО Сурчин, Град Београд

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће
4. јануар 2016.

Решење којим се утврђује да је потребна процена утицаја и одређује обим и пројекта: Адаптација и реконструкција погона „Декстрана” за потребе синтезе активне супстанце тримазолин, у оквиру фабричког комплекса ФХИ “Здравље” АД Лесковац

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
14. децембар 2015.

Решење којим се утврђује да је потребна провена утицаја и одређује обим и пројекта производње полиуретанских пена и монтаже готових производа у реконструисаном и пренамењеном делу објекта “GRAMMER SYSTEM 2” DOO

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
2. октобар 2015.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта производње предизолованих цевоводних система и складиштења хемикалија које се користе у производном процесу

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће