Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Rešenje o potrebi i o određivanje obima i sadržaja

28. novembar 2017.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenih objekata na skladištu naftnih derivata Niš, kapaciteta od oko 23000 m3

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
28. novembar 2017.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenih objekata na skladištu TNG Niš, kapaciteta od oko 600 m3

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
2. avgust 2017.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje razvodnog postrojenja RP 400 kV “Đerdap 1“

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
12. maj 2017.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje GONDOLE ŽIČARE „ZLATIBOR-TORNIK“

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
16. mart 2017.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja električnog i elektronskog otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada, kao i tretmana otpadnih vozila, na k.p. 12651/1 KO Loznica, Grad Loznica

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
14. mart 2017.

Rešenje o potrebi izrade i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postrojenje za prečišćavanje vode Berilovac, opština Pirot

Na osnovu člana 10 i  14., a u vezi sa članom. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi: