Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. новембар 2017.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведених објеката на складишту нафтних деривата Ниш, капацитета од око 23000 m3

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
28. новембар 2017.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведених објеката на складишту ТНГ Ниш, капацитета од око 600 m3

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
2. август 2017.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње разводног постројења РП 400 kV “Ђердап 1“

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
12. мај 2017.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ГОНДОЛЕ ЖИЧАРЕ „ЗЛАТИБОР-ТОРНИК“

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
16. март 2017.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења електричног и електронског отпада, отпадних возила, оловних акумулатора, отпадних уља и других врста опасног течног отпада, као и третмана отпадних возила, на к.п. 12651/1 КО Лозница, Град Лозница

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
14. март 2017.

Решење о потреби израде и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње, доградње и реконструкције постројење за пречишћавање воде Бериловац, општина Пирот

На основу члана 10 и  14., а у вези са чланом. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09), Министарство пољопривреде и заштите животне средине доноси: