Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

14. новембар 2016.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину Идејног пројеката аутопута Е – 80, деоница Ниш-Плочник носиоца пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ из Београда

На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
10. новембар 2016.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину Идејног пројеката аутопута Е – 70 (обилазница око Београда и Панчева), деоница од Бубањ потока до пута Панчево-Вршац (М 1.9)

На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће   
4. октобар 2016.

Решење којим се носиоцу пројекта „Србија Воз“ А.Д. из Београда одређује обим и садржај за Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Прве фазе иновације ТПС Земун

На основу чл. 14.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  даје следеће
20. септембар 2016.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца

На основу чл. 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04 и 36/09), чл. 3. Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС“ 102/07), а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
9. септембар 2016.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта променa намене објекта „централно складиште“ у „ливницу са опремом“, на к.п. 245/4 и 222 К.О. Барић, на територији општине Обреновац

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
3. август 2016.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње два резервоара R 5 и R 6, укупног капацитета 10000m3, за складиштење нафтних деривата, у Пожеги

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) Министарства пољопривреде и заштите животне средине даје следеће