Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

12. децембар 2016.

Решење којим се носиоцу пројекта Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ А.Д. Београд одређује обим и садржај за Студију о процени утицаја на животну средину пројекта теретне обилазне пруге Бели Поток – Винча – Панчево

На основу чл. 14.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  даје следеће
1. децембар 2016.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње рециклажног комплекса за складиштење и третман опасног отпада, у оквиру којег је планирана промена намене постојећег постројења за третман отпадних вода некадашње фабрике за прераду коже “Партизан“, КО Крагујевац 1, Град Крагујевац

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
14. новембар 2016.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину Идејног пројеката аутопута Е – 80, деоница Ниш-Плочник носиоца пројекта ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ из Београда

На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
10. новембар 2016.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину Идејног пројеката аутопута Е – 70 (обилазница око Београда и Панчева), деоница од Бубањ потока до пута Панчево-Вршац (М 1.9)

На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће   
4. октобар 2016.

Решење којим се носиоцу пројекта „Србија Воз“ А.Д. из Београда одређује обим и садржај за Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Прве фазе иновације ТПС Земун

На основу чл. 14.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  даје следеће
20. септембар 2016.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца

На основу чл. 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04 и 36/09), чл. 3. Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС“ 102/07), а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће