Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. мај 2017.

Решење којим се одређује обим и Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна, до индустријске луке у Смедереву, дужине 5 км

На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
25. април 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Магистрални гасовод МГ-10 Ниш – Димитровград

На основу чл. 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04 и 36/09), чл. 3. Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС“ 102/07), а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
16. март 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта модернизације пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), деоница Београд Центар – Стара Пазова, дужине 36 км, носиоца пројекта ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ а.д. из Београда

На основу чл. 14, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
14. март 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину изведеног пројекта „ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКС- ФАБРИКA ЗА ПРОИЗВОДЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ“, К.О. Кочино Село, Град Јагодина

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
20. фебруар 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фабрика за производњу минералних фосфатних хранива за исхрану животиња на КП 2300 КО Прахово у Прахову

На основу чл. 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04 и 36/09), чл. 3. Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту („Сл. гласник РС“ 102/07), а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
3. фебруар 2017.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат – постројење за складиштење и третман отпада из здравствене заштите људи и животиња „MEDICAL WAVE“ д.о.о.

На основу чл. 14., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће