Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. februar 2018.

Rešenje kojim se nosiocu projekta Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Proširenje kapaciteta terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo“, KO Smederevo, Grad Smederevo

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
19. februar 2018.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Niš-Dimitrovgrad, deonica Sićevo-Dimitrovgrad

Na osnovu čl. 14, a u vezi sa čl. 2. stav 1 i 3 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
26. decembar 2017.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „Reguma“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:„Pogon za reciklažu pneumatika pirolitičkim postupkom, na KP 2131/42 KO Paraćin“

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
13. decembar 2017.

Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Idejnog projekata autoputa E – 80, deonica Pločnik – Merdare

Na osnovu čl. 14., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
7. decembar 2017.

Rešenje kojim se nosiocu projekta „Reguma“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:„Pogon za reciklažu pneumatika pirolitičkim postupkom, na KP 2131/42 KO Paraćin“

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće
4. oktobar 2017.

Rešenje o određivanju obima i sadržaja ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG 08-17 Požega – Kosjerić

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće