Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

31. август 2017.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта складиштења до максимално 42 тоне дневно отпадног магнезијума у комадима – неопасног отпада, у делу складишта сировина укупне површине од 800 m2

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
30. август 2017.

Решење којим носиоцу пројекта „Investfarm Impex“ д.о.о. Београд, није наложена израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: мобилно постројење за рециклажу органских растварача ДЕСТИЛАТОР D.W. RENZMANN ROTO-0-140

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. август 2017.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње привремене везе девијације државног пута IIА-148 (бивши Р-201) са државним путем IБ-26 (бивши М-19), на територији ГО Обреновац

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
7. август 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта – мобилно постројење за разврставање грађевинског отпада и третман неопасног грађевинског отпада, са базом, на к.п. 109/08 К.О. Остружница, Г.О. Чукарица

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
7. август 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја Пројекта „Радио базна станица MТС-a ВРУ07, ВР07, ВРО07, ВР07Ц221 Власинско језеро,, на КП бр 5801/2 КО Власина Стојковићева-Букова глава

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. јул 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта адаптације – модернизације управљачких , безбедносних система на инсталацији Пожега

На основу чл. 10. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на    животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће