Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. јул 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта адаптације – модернизације управљачких , безбедносних система на инсталацији Пожега

На основу чл. 10. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на    животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
27. јул 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција производних агрегата и припадајуће опреме хидроелектране “Бистрица”

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
17. јул 2017.

Решење којим се носилац пројекта „PWW Deponija Dva“ Лесковац, ослобађа од израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за привремени третман отпадних вода

  На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
17. јул 2017.

Решење којим се носилац пројекта „Eko Maber Inženjering“ д.о.о. Панчево, ослобађа од израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: мобилно постројење за третман мешаног комуналног отпада

  На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
17. јул 2017.

Решење којим је носиоцу пројекта „N.K.M. Metalis“ д.о.о. Крушевац, наложена израда Студије о процени утицаја на животну средину постројења за растављање и детоксикацију отпадних возила

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. јун 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње мини хидроелектране „Засковци“ на Живадиновом долу

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће