Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. август 2017.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње привремене везе девијације државног пута IIА-148 (бивши Р-201) са државним путем IБ-26 (бивши М-19), на територији ГО Обреновац

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
7. август 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта – мобилно постројење за разврставање грађевинског отпада и третман неопасног грађевинског отпада, са базом, на к.п. 109/08 К.О. Остружница, Г.О. Чукарица

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
7. август 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја Пројекта „Радио базна станица MТС-a ВРУ07, ВР07, ВРО07, ВР07Ц221 Власинско језеро,, на КП бр 5801/2 КО Власина Стојковићева-Букова глава

На основу чл. 10. став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
28. јул 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта адаптације – модернизације управљачких , безбедносних система на инсталацији Пожега

На основу чл. 10. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на    животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће
27. јул 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција производних агрегата и припадајуће опреме хидроелектране “Бистрица”

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
17. јул 2017.

Решење којим се носилац пројекта „PWW Deponija Dva“ Лесковац, ослобађа од израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за привремени третман отпадних вода

  На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће