Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

5. februar 2018.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta projekta izgradnje telekomunikacione optičke mreže u okviru Ski centra Kopaonik, na teritoriji KO Kopaonik, Opština Raška

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29 stav 1 i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
5. februar 2018.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta projekta korišćenja industrijskog gipsa kao alternativne sirovine za proizvodnju cementa, nosioca projekta CRH(Srbija) d.o.o. iz Popovca-Paraćin

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29 stav 1 i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
11. januar 2018.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta preko reke Rogačice na državnom putu IIa reda br. 174 na km 61+096, KP 71682, 1683, 2096/3, 2107/1, 3317, 3327 i 3328 KO Kostojevići, teritorija Opštine Bajina Bašta

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
11. januar 2018.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta preko reke Cernice na km 32+410 na državnom putu IIa reda br. 137 Šabac-Gračanica

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
11. januar 2018.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta preko reke Toplice u selu Donja Toplica na državnom putu IIa reda br. 175 Bogovađa-Mionica

Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
21. decembar 2017.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu mobilnog drobiličnog postrojenja KLLEMANN, model MC 100 R EVO za tretman neopasnog građevinskog otpada, nosioca projekta, „KTM TRANS“ d.o.o. Čenej

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće