Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. novembar 2017.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dela proizvodne hale II i ugradnje peći za zagrevanje i homogenizaciju aluminijumskih blokova

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
5. oktobar 2017.

Rešenje nosiocu projekta „Bosil Metal“ d.o.o. – Bosilegrad, o nemanju potrebe za izradom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Dopunski rudarski projekat „pilot“ postrojenja za tehnološka ispitivanja flotacijske prerade Pb-Zn

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće
22. septembar 2017.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovno-stambenog kompleksa SKYLINE BELGRADE

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće
11. septembar 2017.

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije neopasnog otpada „Gigoš“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće
31. avgust 2017.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta skladištenja do maksimalno 42 tone dnevno otpadnog magnezijuma u komadima – neopasnog otpada, u delu skladišta sirovina ukupne površine od 800 m2

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće
30. avgust 2017.

Rešenje kojim nosiocu projekta „Investfarm Impex“ d.o.o. Beograd, nije naložena izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: mobilno postrojenje za reciklažu organskih rastvarača DESTILATOR D.W. RENZMANN ROTO-0-140

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće