Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

5. фебруар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта изградње телекомуникационе оптичке мреже у оквиру Ски центра Копаоник, на територији КО Копаоник, Општина Рашка

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29 став 1 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
5. фебруар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта коришћења индустријског гипса као алтернативне сировине за производњу цемента, носиоца пројекта CRH(Srbija) d.o.o. из Поповца-Параћин

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29 став 1 и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
11. јануар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Рогачице на државном путу IIа реда бр. 174 на km 61+096, КП 71682, 1683, 2096/3, 2107/1, 3317, 3327 и 3328 КО Костојевићи, територија Општине Бајина Башта

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
11. јануар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Цернице на km 32+410 на државном путу IIa реда бр. 137 Шабац-Грачаница

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
11. јануар 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста преко реке Топлице у селу Доња Топлица на државном путу IIа реда бр. 175 Боговађа-Мионица

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
21. децембар 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину мобилног дробиличног постројења KLLEMANN, model MC 100 R EVO за третман неопасног грађевинског отпада, носиоца пројекта, „КТМ ТРАНС“ д.о.о. Ченеј

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће