Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. март 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за потребе припреме и реализације пројекта и изградње гараже у оквиру комплекса посебне намене, к.п. 2465 К.О. Копаоник

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
23. март 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за потребе припреме и реализације пројекта и изградње хелидрома у оквиру комплекса посебне намене, к.п. 2465 К.О. Копаоник, на подручју Националног парка Копаоник

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
23. март 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта одвођења отпадних вода и изградње надстрешнице у оквиру комплекса фабрике керамичких плочица, на кат. парцели 1/1, КО Јеленча, на територији града Шапца

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
23. март 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције друмског моста преко реке Дубнице на km 7+ 52.7 (Загужањска река) на државном путу IБ реда бр. 40, деоница Владичин Хан-Сурдулица

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29  став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
22. март 2018.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције и доградње објеката МХЕ “Под градом” на реци Ђетињи, КО Ужице, територија Града Ужица

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29  став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће
21. март 2018.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције производних агрегата и пратеће опреме за Власинске хидроелектране

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29  став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће