Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. мај 2018.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изградња објеката високоградње и недостајуће инфраструктуре бочне наплатне станице Врање

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
10. мај 2018.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат тачке Мрежног система WIFI ACCESS POINT-а и радио базних станица Мобилне телефоније Србија на локацији БИКОВО SUU103, SUL103, SUW80 на к.п. 598/13, КО Биково, на територији општине Суботица

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
10. мај 2018.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат тачке Мрежног система WIFI ACCESS POINT-а и радио базних станица Мобилне телефоније Србија на локацији СИНОШЕВИЋИ 2 CAU108, CAL108, CAW51 на к.п. 1214, КО ВРНЧАНИ, на територији општине Горњи Милановац

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
10. мај 2018.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат тачке Мрежног система WIFI ACCESS POINT-а и радио базних станица Мобилне телефоније Србија на локацији ЛОЗОВИК SDU64, SDL61, SDW28 на к.п. 10015/1, КО Лозовик, на територији општине Велика Плана

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
10. мај 2018.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат тачке Мрежног система WIFI ACCESS POINT-а и радио базних станица Мобилне телефоније Србија на локацији БАТОЧИНА KGU113, KGL113, БKGW47 на к.п. 1450, КО Лапово, на територији општине Лапово

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
10. мај 2018.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат тачке Мрежног система WIFI ACCESS POINT-а и радио базних станица Мобилне телефоније Србија на локацији БЕГАЉИЧКО БРДО БУ 1028, БЛ1028, БГW459 на к.п. 5167, КО Бегаљица, на територији општине Гроцка

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће