Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Издате интегрисане дозволе

12. мај 2015.

Решење о издавању интегрисане дозволе по захтеву оператера ИГМ „Младост“

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:
24. март 2015.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера “Mессер Техногас“ A.Д

На основу члана 15. став 5, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: