Државни секретар Министарства заштите животне средине Иван Карић у разговору са студентима завршних година Правног факултета говорио је о напретку у припремама за отварање Поглавља 27 – животна средина и климатске промене, транспоновању правних прописа Европске уније у домаћој легислативи и указао на значај примене еколошког права за пуно достизање европских стандарда у области заштите животне средине. Такође, на скупу било је речи о проблемима примене еколошког права у пракси и еколошком криминалу.

Скуп је одржан 26. октобра 2018. године у оквиру Правне клинике за еколошко право (IV генерација), a подржала га је Организација за европску безбедност и сарадњу – ОЕБС. Правну клинику води проф. др Мирјана Дреновак Ивановић, уједно и преговарач за Поглавље 27.