Државни секретар Министарства заштите животне средине Иван Карић представио је Статус преговарачке позиције за Поглављe 27 – животна средина и климатске промене на састанку Мреже еко-повереника у организацији Сталне конференције градова и општина, који је одржан 3.10.2018 на београдском сајму.  

Овом приликом, државни секретар Иван Карић, шеф Преговарачке групе 27, упознао је присутне са кључним питањима из процеса приступања Србије ЕУ у области заштите животне средине, с посебним освртом на области управљања отпадом и управљања водама, као областима од посебног интереса за локалне самоуправе. Том приликом представио је и нови пакет прописа циркуларне економије и обавезе које из њега проистичу.

Састанак је одржан у оквиру пратећег програма овогодишњег Међународног сајма заштите животне средине и природних ресурса – ECOFAIR.