Министарство заштите животне средине скреће пажњу да је због дуготрајне суше и екстремно високих температура, водостај у свим рекама у Србији изузетно низак. 

Високе температуре воде у водотоцима и низак ниво раствореног кисеоника, као и поступци појединих несавесних грађана, доводе до угинућа риба у рекама, угрожавајући и друге речне животињске и биљне врсте.

Министарство заштите животне средине апелује на све привредне субјекте и становништво да у риболовне воде не испуштају штетне и опасне материје које могу погоршати квалитет воде.

Министарство, такође, упозорава грађане да због наводњавања њива не преграђују и не исцрпљују воду, јер таквим поступцима додатно угрожавају живи свет у рекама.

Инспекција за заштиту животне средине предузимаће све мере у оквиру својих надлежности у случајевима кршења закона.