photo 3Нови кораци у борби против оштећења озонског омотача утврђени су на једанаестој конференцији земаља чланица Бечке конвенције о заштити озонског омотача и двадесет деветом састанку чланица Монтреалског протокола о супстанцама које оштећују озонски омотач, одржаним од 20. до 24. новембра 2017. године у Монтреалу, Канада. Том приликом, Република Србија награђена је Сертификатом за приврженост и уложене напоре у борби против оштећења озонског омотача.

На овом великом скупу учествовало је преко 420 представника земаља чланица, агенција Уједињених нација, међувладиних и невладиних организација, академија и индустрије, међу којима и представник Министарства заштите животне средине Републике Србије, као  министарства надлежног за спровођење Бечке конвенције и  Монтреалског протокола.

viber image 1Све главне тачке дневног реда односиле су се на Кигали амандман, који је усвојен на двадест осмом састанку земаља потписница Монтреалског протокола, одржаног у октобру 2016. године у Кигалију, Руанда. До сада је Кигали амандман ратификован од стране 22 земље, чиме је испуњен услов да ступи на снагу од 1. јануара 2019. године и на тај начин се започне са контролом потрошње флуороугљоводоника (HFCs) који имају велики потенцијал глобалног загревања и утицај на климатске промене.

Резултате својих истраживања и рада представили су чланови Комисије за технолошку и економску процену, и тиме показали значај науке и њен допринос у борби против оштећења озонског омотача. Заједничка борба је показала да постоје добри резултати по питању обнављања озонског омотача, али да исто тако не треба занемарити ни флуороугљоводонике (HFCs) који готово уопште не оштећују озонски омотач, али имају ефекат стаклене баште и утицај на климатске промене.

Након веома активног учешћа свих представника чланица, дискусија, коментара, предлога, мишљења, усвојено је десет суштинских одлука које се односе на изузећа за есенцијалну и критичну употребу, будућу доступност халона и енергетску ефикасност. Усвојено је и 16 процедуралних одлука које се односе на буџет, допуњавање Мултилатералног фонда, учешће у телима Монтреалског протокола.