1Министар заштите животне средине Горан Триван учествовао је данас на Конференцији „ Жене и мушкарци у одговору на локалне изазове климатских промена“ коју је организовала Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women). Скуп је одржан у оквиру пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“ који спроводи Министарство заштите животне средине, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ).

На конференцији су разматрана питања родне равноправности са аспекта борбе против климатских промена, као и могућности да се кроз решавање ових питања допринесе одговору на изазове климатских промена и општим еколошким захтевима данашњице.

 Министарство заштите животне средине, у оквиру петогодишњег пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“ који има за циљ да се, кроз партнерство јавног, приватног и цивилног сектора, смањи емисија гасова са ефектом стаклене баште и локалне заједнице у Србији учине отпорнијим на промене климе, бави се и другим значајним друштвеним питањима као што је питање родне равноправности.

 „Озбиљно разумевање животне средине показује колико је једно друштво зрело и свесно своје будућности. Истовремено, будућност почива на женама.  С обзиром да жене у већој мери сносе негативне последице климатских промена, Министарство заштите животне средине бави се питањем родне равноправности, једним од значајних друштвених питања која су непосредно повезана са заштитом животне средине као креирањем здравије будућности за све“ истакао је министар Триван у својој уводној речи.

Родна равноправност је постала важан елеменат глобалних процеса и напора у борби са изазовима климатских промена. Министарство ће посвећивати дужну пажњу овом питању, не само када је у питању креирање политика у области животне средине и припрема закона, већ и кроз реализацију конкретних пројеката, нагласио је министар.

Кроз пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене”, у сарадњи са УНДП и UNWOMEN, осмислили смо механизам подршке за интеграцију родне компоненте у пројекте које ћемо подржати, како би постигли максималне резултате и локалне заједнице учинили што отпорнијим на изазове климатских промена, закључио је министар.

Заменица сталне представнице УНДП у Србији, Стелиана Недера, овом приликом је нагласила да би локалне акције за климу требало да буду прилагођене становништву у локалним заједницама, њиховим специфичним потребама, а нарочито посебним и осетљивим групама као што су жене.

У оквиру пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене”, како је назначено на скупу, на први позив за достављање иновативних пројектних идеја који је затворен 31. јануара, стигло је 111 пријава. Други позив за изазов отворених података ће трајати до 5. марта 2018, а трећи позив за развијеније иновативне предлоге пројеката биће објављен у марту месецу ове године.