trivan-i-daniel-berg-direktor-ebrd-za-srbijuMinistar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarao je sa Danijelom Bergom, direktorom delegacije Evropske banke za obnovu i razvoj u Srbiji o najvažnijim infrastrukturnim projektima u oblasti životne sredine i mogućnostima za njihovo finansiranje.

Ministar Trivan je naglasio da su prioriteti u životnoj sredini finansiranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i postrojenja za preradu otpada, kao i  finansiranje pošumljavanja i remedijacije zemljišta.

Danijel Berg je posebno istakao da je Evropska banka za obnovu i razvoj spremna da životnu sredinu uključi u svoje sektorske politike i da je zainteresovana za tranziciju ka zelenoj ekonomiji.

Sagovornici su se složili da lokalne samouprave u Srbiji moraju značajno da ojačaju svoje kapacitete i sposobnosti za izradu i finasiranje projekata i u tome će lokalne samouprave imati podršku Ministarstva i EBRD.