Група експерата за заштићена подручја и еколошке мреже у оквиру Бернске конвенције Савета Европе одржаће свој 8. састанак, у периоду од 26. до 28. септембра 2017. године, у Београду, у Привредној комори Србије, Теразије 23, у организацији Секретаријата Бернске конвенције у Савету Европе и  Министарства за заштиту животне средине Републике Србије.

У овом периоду биће одржан и 2. састанак Ad-hoc одређене групе експерата за извештавање о Емералд мрежи подручја од посебног интереса за очување.

На састанку ће учествовати делегати земаља уговорница Бернске конвенције:  Албаније, Јерменије, Грузије, Исланда, Црне Горе, Републике Молдавије, Норвешке, Македоније – „бивша Југословенска Републике Македонија“, Републике Србије, Руске Федерације „, Уједињеног Краљевства, Украјине и Швајцарске, представници међународних организација и невладиних организација из Републике Србије, међународни и домаћи научни експерти.

Група експерата ће на овом састанку разматрати извештавање о оствареном напредку у успостављању Емералд мреже у оквиру Бернске конвенције и оценити у којој мери је развијен механизам извештавања о стању очуваности врста и станишта од европског значаја од стране Европске уније у оквиру ЕУ Директива о стаништима и птицама укључујући повезаност са  Бернском конвенцијом и контекстом Емералд мреже.

У име земље домаћина, састзанк ће отворити представник Министарства заштите животне средине Републике Србије, у среду, 27. 09. 2017.г у 9.30.h. Истог дана, након радног дела скупа, биће уприличена  добродошлица Министарства заштите животне средине.

Више информација, Агенду и радна документа скупа можете пронаћи на сајту Бернске конвенције:http://www.coe.int/en/web/bern-convention/-/8th-meeting-of-the-group-of-experts-on-protected-areas-and-ecological-networks