На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), Министарство заштите животне средине оглашава

К О Н К У Р С ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА КОРИШЋЕЊЕ

I

               Оглашава се уступање на коришћење рибарских подручја Републике Србије која су одређена Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015) и то:

1)      Рибарско подручје ,,Сава”;

2)      Рибарско подручје ,,Велика Морава 2”.

Комплетан текст конкурса можете погледати овде.

Потребне обрасце можете преузети овде.