1Представници Министарства заштите животне средине са државним секретаром Иваном Карићем на челу разговарали су данас са Габријелом Швадерером, извршним директором међународне организације „Еуронатур“, и Тибором Микушком из хрватског друштва за заштиту птица и природе. Разговор је био посвећен инцијативама СаваПаркс мреже – мреже заштићених подручја у сливу реке Саве, и могућностима бољег управљања и заштите подручја савског басена од значаја за очување биолошке разноврсности, али и за борбу против поплава у Србији.

Државни секретар Иван Карић истакао је да је Министарство заштите животне средине нарочито ангажовано на развоју сарадње са суседним земљама у области заштите животне средине и природе. „Укључили смо се и подржали иницијативе за заштиту речних подручја у региону као што је заштита ушћа реке Дрине као резервата биосфере, а иманентно овим активностима је и иницијатива за боље управљање савским басеном“, нагласио је Карић.

3Како је истакао Габријел Швадерер, СаваПаркс мрежа која окупља 21 чланицу из земаља савског басена – Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије,  нарочито је посвећена заштити централног дела басена реке Саве, вруће тачке биодиверзитета, не само Балкана, већ и Европе. Директор Еуронатура овом приликом представио је публикацију Мреже, „Белу књигу о Сави“, и нагласио прекогранични контекст и погубан значај негативних утицаја и претњи по природу и биодиверзитет савског басена. Делегацији Министарства представљени су такође планови Мреже који се односе на ревитализацију станишта на подручју савског басена, као што су Босутске шуме и Орлача у Србији. „СаваПарк мрежа помаже да се Посавином одрживо управља, а нарочито да се установе решења и препоруке како се суочити и носити са бројним негативним утицајима“, истакао је на састанку др Слободан Пузовић, помоћник директора Покрајинског завода за заштиту природе.

Државни секретар Иван Карић изразио је на састанку пуну подршку циљевима и активностима СаваПарк мреже, и изразио очекивање да ће активности усмерене на очување и боље управљање природним вредностима савског басена наићи на што већи одзив код свих интересних страна у Србији и региону.