У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  оглашава

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА”

Подручје Предео изузетних одлика „Власина”, које се предлаже за заштиту, налази се у југоисточној Србији највећим делом на територији општине Сурдулица и заузима површину од 12. 228,1020 ha, а незнатним на територији општине Црна Трава, односно 512,7985 ha.

  1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА” ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 17. МАЈА ДО 6. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ.

vlasina-25-000-rezimiНацрт уредбе о проглашењу Предела изузетних одлика „Власина” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Завода за заштиту природе, Нови Београд, др Ивана Рибара 91, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских бригада 1, соба 657.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 6. јуном 2017. године, доставити у писаној форми примедбе на емејл адресe lidija.stevanovic[at]nulleko.minpolj.gov.rs; aleksandra.doslic[at]nulleko.minpolj.gov.rs или поштом са назнаком „НАЦРТ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА” – ЈАВНА РАСПРАВА, на адресу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

  1. ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА докумената о заштити биће одржана у понедељак, 22. маја 2017. године, са почетком у 1200 часова у просторијама општине Сурдулица.

Јавну расправу води комисија коју образује Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.