Министарство заштите животне средине дана 30. августа 2018. године, објављује Јавни конкурс за доделу средстава Зеленог фонда, кроз подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине у 2018. години.

Општи циљ јавног конкурса је унапређење и заштита животне средине кроз подршку студија и пројеката у области образовања, развоја и истраживања у складу са циљевима утврђеним стратешким документима Републике Србије.

Рок за подношење пријава је закључно са 14. септембром 2018. године.

Очекивани почетак реализације изабраних студија и пројеката је средина октобра 2018. године.

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.

Образац захтева за доделу средстава за суфинансирање можете преузети ОВДЕ.

Образац извештаја о реализацији и утрошку средства ОВДЕ.