STOP EDCsМинистарство пољопривреде и заштите животне средине реализује пројекат „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ уз техничку подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и финансијску подршку „SAICM Quick Start Programme Trust Fund“. Пројекат се спроводи у сарадњи са организацијама цивилног друштва: Алтернатива за безбедније хемикалије (AlHem) и Women in Europe for a Common Future (WECF).

Циљ једне од пројектних активности је унапређење сарадње министарства надлежног за заштиту животне средине и са здравственим сектором, који имају клјучну улогу у заштити здравља људи.

Како би се допринело размени и унапређењу сазнања у оквиру заједнице стручњака (као што су: ендокринолози, гинеколози, педијатри, кардиолози, хемичари, токсиколози и др.) који учествују у здравственој заштити људи, 14. априла 2016. године од 14 до 16 х организује се сателитски симпозијум „Хемикалије – ендокрини дисруптори и здравље жена“. Овај сателитски симпозијум је део званичног програма 2. Симпозијума о напретку у третману синдрома полицистичних јајника и здрављу жена (енг: 2nd International Symposium on Advances in PCOS and Women’s Health – PCOS) који се одржава у Београду, Србија, Hotel Crowne Plaza, од 14. до 16. априла 2016. године (http://www.pcos-womenshealth-belgrade2016.com/index.html).

Ендокрини дисруптори су супстанце које изазивају забринутост (енг. Substances of Very High Concern – SVHC). Ове супстанце су класификоване као супстанце које доводе до поремећаја рада ендокриног система или дају повода за подједнаку забринутост. Оне могу негативно утицати на рад хормонског система, а самим тим и на развој и функционисање људског организма.

Ефекти ендокриних дисруптора много зависе од периода њиховог уласка у организам, нарочито уколико се то дешава у осетљивим фазама живота, као што је трудноћа (када могу утицати на развој плода), рано детињство или период адолесценције. Када је реч о овим хемикалијама веома је важно размотрити посебне мере и могућности заштите људи од ефеката и изложености ендокриним дисрупторима због тога што ове хемикалије чак и у веома ниским дозама могу бити штетне за развој. Ове хемикалије се налазе у производима које свакодневно користимо, а могу се уносити у организам путем хране, воде, удисањем гасова и честица (прашине) из ваздуха, као и путем коже.

Законом о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) предвиђени су различити механизми којима се ставлјање у промет и коришћење ових супстанци ограничава или потпуно забрањује. Овим механизмима онемогућава се да одређене опасне хемикалије појединачно или у производима буду доступне потрошачима. Закон о хемикалијама је у овој области у највећем обиму за једну земљу која није чланица ЕУ усклађен са REACH  Уредбом (Уредба о регистрацији, оцењивању, издавању одобрења и ограничењу хемикалија (ЕЗ) број 1907/2006). Механизам контроле ових супстанци има за цилј њихову постепену замену безбеднијим алтернативама, све до потпуног престанка њиховог коришћења.

 

 

Циљеви сателитског симпозијума су:

  • Информисање учесника симпозијума и подизање свести о важности спознаје повезаности између изложености ендокриних дисруптора и одговарајућих патологија (један су од етиолошких фактора одговорних за „покретање“ поремећаја функције ендокриног система);
  • Позив учесницима да се укључе у будуће пројекте/истраживања о ендокриним дисрупторима (посебно о фталатима и бисфенолу А) и улози ових супстанци у етиологији и патогенези ендокриних поремећаја;
  • Позив учесницима да узму учешће у предстојећим кампањама које ће имати за циљ да се појача контрола ових супстанци на тржишту Републике Србије, као и оним кампањама које ће се бавити информисањем и ширењем знања о ендокриним дисрупторима, производима који их садрже, посебно медицинским средствима и њиховој замени безбеднијим алтернативама.