Министарство је унело техничку исправку текста Јавног конкурса који је објављен дана 30. августа 2018. године, за доделу средстава Зеленог фонда, кроз подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине у 2018. години.

У тексту Јавног конкурса у члану 6. став 5. брише се тачка 5.

Рок за подношење пријава је закључно са 14. септембром 2018. године.

Очекивани почетак реализације изабраних студија и пројеката је средина октобра 2018. године.

Измењени текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.

Образац захтева за доделу средстава за суфинансирање остаје не промењен и можете га преузети ОВДЕ.

Образац извештаја о реализацији и утрошку средства можете преузети ОВДЕ.