rodaRepublička inspekcija za zaštitu životne sredine je dana 07.08.2017.godine izvršila varedni ispekcijski nadzor po prijavi građana iz sela Progar. Na terenu u selu Progar, opština Surčin zatečene su 4 uginule jedinke ptice rode (Ciconia ciconia)Roda je strogo zaštićena vrsta, i nalazi se u Prilogu Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (“Sl. gl. RS” 5/10; 47/11).

Uginule jedinke zatečene su pored asfaltnog puta na ulasku u selo Progar. Inspekcijskom nadzoru prisustvovao je i stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije koji je na osnovu morfološkog izgleda i broja zatečenih uginulih jedinki roda izjavio da postoji osnovana sumnja da se radi o trovanju. Trovanje strogo zaštićenih vrsta životinja je krivično delo i za isto je propisana krivična sankcija Krivičnim zakonikom Republike Srbije.

 S obzirom da se sumnja na krivično delo republička inspekcija za zaštitu životne sredine  je obavestila MUP RS  i na teren su izašli policijski službenici PS Surčin. O uginuću roda, policijski službenici PS Surčin su  obavestili Javnog tužioca.

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine je spakovala leševe uginulih jedinki  i transportovala ih u Beograd. Leševi su predati nadležnoj instituciji koja će izvršiti analize radi utvrđivanja uzroka uginuća, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.