rodaРепубличка инспекција за заштиту животне средине је дана 07.08.2017.године извршила варедни испекцијски надзор по пријави грађана из села Прогар. На терену у селу Прогар, општина Сурчин затечене су 4 угинуле јединке птице роде (Ciconia ciconia)Рода је строго заштићена врста, и налази се у Прилогу Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (“Сл. гл. РС” 5/10; 47/11).

Угинуле јединке затечене су поред асфалтног пута на уласку у село Прогар. Инспекцијском надзору присуствовао је и стручни сарадник Завода за заштиту природе Србије који је на основу морфолошког изгледа и броја затечених угинулих јединки рода изјавио да постоји основана сумња да се ради о тровању. Тровање строго заштићених врста животиња је кривично дело и за исто је прописана кривична санкција Кривичним закоником Републике Србије.

 С обзиром да се сумња на кривично дело републичка инспекција за заштиту животне средине  је обавестила МУП РС  и на терен су изашли полицијски службеници ПС Сурчин. О угинућу рода, полицијски службеници ПС Сурчин су  обавестили Јавног тужиоцa.

Републичка инспекција за заштиту животне средине је спаковала лешеве угинулих јединки  и транспортовала их у Београд. Лешеви су предати надлежној институцији која ће извршити анализе ради утврђивања узрока угинућа, у складу са Законом о заштити природе.