Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Јавне расправе

На страницама Јавних расправа сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе.

  • conference-roomКоментаре и сугестије у вези са предметом јавних расправа сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, посредством Web сајта министарства, електронском поштом, факсом или поштом.
  • Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-mail адресу).
  • Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на Web сајту министарства. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени.
  • Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће такође објављени на Web сајту.
  • Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ – анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на Web сајту, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
  • Министрство задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.

Извештаје са јавних расправа може погледати на следећој страници.

29. март 2015.

Јавни увид и јавна расправа на предлог уредби

У складу са чланом 43. став 1. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка)  оглашава ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ НА ПРЕДЛОГ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА И СТУДИЈА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СУВА ПЛАНИНА“, СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ЗЕЛЕНИКА“, СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ИЗНАД ТАТАЛИЈЕ“, СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ТЕСНЕ ЈАРУГЕ“ И СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДОЛИНА ПОТОКА БИГАР“
25. септембар 2014.

Програм јавне расправе о Нацрту Закона о националним парковима

Министарство пољопривреде и заштите животне средине упућује јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о националним парковима.