Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Јавне расправе

На страницама Јавних расправа сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе.

  • conference-roomКоментаре и сугестије у вези са предметом јавних расправа сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, посредством Web сајта министарства, електронском поштом, факсом или поштом.
  • Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-mail адресу).
  • Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на Web сајту министарства. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени.
  • Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће такође објављени на Web сајту.
  • Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ – анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на Web сајту, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
  • Министрство задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.

Извештаје са јавних расправа може погледати на следећој страници.

12. август 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом – појединачни коментари

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије o спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године.
28. јул 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 05 Број: 011-6709/2015 од 17. јуна 2015. године.
28. јул 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије o спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године.
28. јул 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе

У поступку припреме закона којим се уређује област заштите природе Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), спровело је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе према Програму јавне расправе у периоду од 22. јуна до 12. јула 2015. године а на основу Закључка Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-6721/2015 од 17. јуна.
19. јун 2015.

Од понедељка Јавна расправа о Нацртима три закона у области заштите животне средине

Министарство пољопривреде и заштите животне средине ће, у периоду од 22.06 до 12.07. 2015. године, спроводити Јавну расправу о нацртима три закона у области заштите животне средине:
9. април 2015.

Јавне расправе о Нацрту закона о заштити земљишта

На предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије, нa основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник PC”, бр. 61/06 – пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) 8. априла 2015. године донео је Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о заштити земљишта.