Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Izveštaji sa javnih rasprava

2. novembar 2017.

Izveštaj o obavljenom javnom uvidu, javnoj raspravi i javnoj prezentaciji Nacrta uredbe i studije zaštite specijalnog rezervata prirode „Zasavica”

I UVODNE NAPOMENE Područje Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” nalazi se na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić, i zahvata područja katastarskih opština Mačvanska Mitrovica, Salaš Noćajski, Noćaj, Zasavica, Radenković, Ravnje, Banovo Polje i Crna Bara. Studiju zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti) Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” izradio je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, na osnovu ovlašćenja iz čl. 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka i 14/16) i Nacrt uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Zasavica”, koju je shodno članu 41a stav 3. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), pripremilo ovo Ministarstvo zaštite životne sredine. Kompletan Izveštaj možete pogledati ovde.
30. novembar 2015.

Izveštaj o izvršenom javnom uvidu i javnoj raspravi o Predlogu uredbe o proglašenju i studiji zaštite predela izuzetnih odlika „Ade i odseci kod Slankamenaˮ

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je sprovelo proceduru javnog uvida i javne rasprave o Predlogu uredbe o zaštiti i Studiji zaštite predela izuzetnih odlika „Ade i odseci kod Slankamenaˮ.
25. avgust 2015.

Izveštaj sa javne rasprave na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode – u pojedinostima

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode 05 Broj: 011-6709/2015 od 17. juna 2015. godine.
17. avgust 2015.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, u pojedinostima

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 05 Broj: 011-6709/2015 od 17. juna 2015. godine.
12. avgust 2015.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – pojedinačni komentari

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 05 Broj: 011-6717/2015 od 17. juna 2015. godine.
28. jul 2015.

Izveštaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine vođena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 05 Broj: 011-6709/2015 od 17. juna 2015. godine.