Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Јавне расправе

На страницама Јавних расправа сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе.

  • conference-roomКоментаре и сугестије у вези са предметом јавних расправа сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, посредством Web сајта министарства, електронском поштом, факсом или поштом.
  • Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-mail адресу).
  • Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на Web сајту министарства. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени.
  • Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће такође објављени на Web сајту.
  • Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ – анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на Web сајту, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
  • Министрство задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.

Извештаје са јавних расправа може погледати на следећој страници.

28. март 2018.

Обавештење о промени места одржавања презентације Нацрта закона о климатским променама у Нишу

С обзиром на велико интересовање за презентацију Нацрта закона о климатским променама у оквиру процеса јавне расправе у Нишу, обавештавамо све заинтересоване стране да ће презентација бити одржана у просторијама Градске управе града Ниша (Николе Пашића 24, сала бр. 30, 1. спрат) 30. марта у периоду од 12-14 часова, уместо у просторијама Градске куће, како је првобитно било планирано.
13. март 2018.

МИНИСТАРСТВО ЗАПОЧИЊЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА ЗАКОН О КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 9.марта 2018. године, усвојио је Програм јавне расправе на Нацрт закона о климатским променама.
26. фебруар 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА” Подручје Споменика природе „Бледерија”, које се предлаже за заштиту, налази се на територији општине Кладово, КО Река (362.76 ha)  и  КО Брза Паланка (36.11 ha),  укупне површине 398.87 ha, од чега је 237.03 ha у приватној својини и 161.84 ha у јавно-државној својини.
26. фебруар 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ПЕЋИНСКИ СИСТЕМ САМАР”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ПЕЋИНСКИ СИСТЕМ САМАР” Подручје пећински систем Самар као североисточни део планине Калафат у југоисточној Србији, које се предлаже за заштиту као Споменик природе „Пећински систем Самар”, налази се на територији општине Сврљиг, КО Копајкошара,  укупне површине  56, 50 32 ha, од чега је 21, 73 86 ha  у приватној својини, 34, 76 46 ha у државној својини.
26. фебруар 2018.

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава  ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”   Подручје Споменика природе „Тупижничка леденица”, које се предлаже за заштиту, налази се на јужном делу планине Тупижницe у југоисточној Србији, на територији општине Књажевац, односно КО Кожељ, укупне површине 01 23 89 ha у државној својини.
2. новембар 2017.

Извештај о обављеном јавном увиду, јавној расправи и јавној презентацији Нацрта уредбе и студије заштите специјалног резервата природе „Засавица”

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Подручје Специјалнoг резервата природе „Засавица” налази се на територији општина Сремска Митровица и Богатић, и захвата подручја катастарских општина Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, Ноћај, Засавица, Раденковић, Равње, Баново Поље и Црна Бара. Студију заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити) Специјалнoг резервата природе „Засавица” израдио је Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе („Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) и Нацрт уредбе о проглашењу Специјалнoг резервата природе „Засавица”, коју је сходно члану 41a став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), припремило ово Министарство заштите животне средине. Комплетан Извештај можете погледати овде.