Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

27. април 2018.

Информација о полагању испита за предаваче који су се пријавили за обуку саветника за хемикалије

У складу са чланом 23. Правилника о саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или предузетник који врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије („Службени гласник РС“ бр. 13/11, 28/11 и 47/12) предавач мора имати положен испит из тематске јединице коју ће да предаје и мора испуњавати услове у погледу квалификације и искуства у области образовања.
23. април 2018.

Информација о датуму полагања стручног испита за чувара заштићеног подручја за мајски испитни рок 2018. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у мајском року ће се одржати  7. маја 2018. године.
13. април 2018.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 8. маја 2018. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.
13. април 2018.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

Стручни испит за рибара ће се одржати 8. маја 2018. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  на првом спрату, у Сали 125, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.
30. март 2018.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за мајски испитни рок 2018. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у мајском испитном року ће бити организовано почетком маја месеца 2018. године. Пријаве за полагање стручног испита за мајски рок достављају се од 2. до 15. априла 2018. године.
13. март 2018.

Информација о датуму полагања стручног испита за чувара заштићеног подручја за мартовски испитни рок 2018. године

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у мартовском року ће се одржати  28. марта 2018. године. О тачном термину и распореду кандидата за полагање испита, Министарство ће накнадно, електронском поштом, обавестити управљаче заштићених подручја који су поднели, за своје кандидате, комплетну документацију и пријаву за полагање испита.