Овде можете преузети сву потребну документацију за јавне набавке које спроводи Министарство заштите животне средине у 2019. години, као и Обавештења о закљученим уговорима

Централне јавне набавке које спроводи Управа за заједничке послове

Назив тендера Документација
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за јавну набавку осигурања запоаслених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде за Партију 1 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за јавну набавку услуга осигурања запослених – хирушке интервенције и теже болести за Партију 2 Обавештење
Остале набавке које спроводи министарство

 Назив тендера Документација  Рок за достављање понуда
  • Јавне набавке из 2018. године можете погледати на следећој страни.
  • Јавне набавке из 2017. године можете погледати на следећој страни.