Овде можете преузети сву потребну документацију за јавне набавке које је спроводило Министарство заштите животне средине у 2017. години, као и Обавештења о закљученим уговорима

 Назив тендера Документација   Рок за достављање понуда
Обавештење о закљученом уговору  – Набавка горива и мазива – централизована јавна набавка број 3/2017 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 5 – набавка рачунарског материјала – тонера за LEXMARK уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 12 – оригинал тонери за XEROX уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 1 – набавка оригинал тонера за CANON уређаје Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 9 – одржавање штампача тип CANON Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 7 – канцеларијски материјал (оловака, фломастера, маркера, гумица, резача, коректора) Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за партију 8 – канцеларијски материјал (CD-a, USB меморија, тастатура и мишева) Обавештење
Обавештење о закљученом појединачном уговору број 401-00-432/2017-01 за Партију 3 –  услуге одржавања рачунарске опреме тип FS Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за Партију 4 – канцеларијски материјал (коверте) Обавештење
Обавештење о закљученом уговору Услуге за Партију 6– одржавање штампача тип НР Обавештење
Услуга обнове лиценци антивирусне заштите за рачунаре и лаптопове, као и антивирус/антиспам заштите mailbox-ова запослених Позив за подношење понудe

Конкурсна документација

24. новембар 2017. године до 12,00 часова
Обавештење о закљученом уговору  по оквирном споразуму за Партију 4 – услуга преноса путем оптичких влакана- darkfiber Обавештење
Услуга продужења подршке за Commvault бекап систем Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

27. новембар 2017. године до 12,00 часова

Јавна набавка мале вредности бр.1.2.2/2017 – Услуге оглашавања-информисања јавности у дневној штампи на основу законске обавезе

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 28. новембар 2017. године до 11,00 часова

Обавештење о закљученом уговору за Партију 5, Канцеларијски материјал-Фасцикле

Обавештење
Обавештење о закљученом уговору за одржавање рачунарске опреме тип НР за Партију 2 Обавештење
Обавештење о закљученом појединачном уговору број 401-00-417/2017-01 –  Набавка канцеларијског материјала за Партију 17 Обавештење
Обавештењење о закљученом уговору, Канцеларијски материјал за Партију 3 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору, Канцеларијски материјал за Партију 11 Обавештење