Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama.

Javne nabavke Ministarstva zaštite životne sredine

  • Javne nabavke za 2017. godinu možete pogledati ovde.

  • Javne nabavke koje je sprovodilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine možete naći na veb sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na sledećem linku.
  • Arhivu javnih nabavki koje je sprovodilo ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine možete pogledati na stranici Arhiva