Na osnovu rezultata državnog monitoringa kvaliteta vazduha 31.01.2019. godine u pomenutom vremenskom intervalu (8 sati), maksimalna zabeležena srednja časovna koncentracija PM10 na stanici Beograd – Stari grad (81.1 µg/m3) bila je premašena u Nišu (na 1 stanici), a kad je u pitanju PM2.5 na obe stanice u Nišu ,kao i u Valjevu.

S obzirom da su za računanje pomenutog indeksa na sajtu https://www.airvisual.com/ korišćeni podaci – vrednosti sa automatskih stanica iz državne mreže za kvalitet vazduha u nadležnosti Agencije, a da se na dijagramima vide samo u terminu 07 utc (8 sati po lokalnom vremenu) ekstremno visoke vrednosti PM10 i PM2.5 koje nisu rezultat merenja (kada se poredi tabela i dijagrami u nastavku teksta), nedvosmisleno se zaključuje da je konstatacija da je Beograd juče bio najzagađeniji grad na svetu po kvalitetu vazduha  netačna jer je uzrokovana pogrešnim parametrima.

Analizom podataka prikazanih na sajtu  AirVisual za ostale stanice iz državne mreže na teritoriji Beograda, uočava se sistematska greška u tom terminu, odnosno višestruko više vrednosti suspendovanih čestica od izmerenih.

U tabeli su prikazane vrednosti PM10 i PM2.5 izmerene 31.01.2019. godine u 8 časova na automatskim stanicama za kvalitet vazduha u nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine.

Datum 31. 1. 2019. 8:00
Stanica/Parametar PM10 PM2.5
Beograd Stari grad 81.1 60.8
Beograd Novi Beograd 62.9 60.9
Beograd Mostar 42.6 42
Obrenovac Centar 21.3 18.8
Novi Sad Rumenačka 32.7
Beočin Centar 29.1 29.4
Smederevo Centar 62.8 60.6
Valjevo 74.5 72.2
Bor Gradski park 46.4 44.7
Kosjerić 23.7 23.24
Popovac 46.5 40.1
Niš O.š. Sveti Sava 100 88.57
Niš IZJZ Niš 72.9 72.7

 

Dijagrami indeksa kvaliteta vazduha i satnih vrednosti za PM2.5 i PM10 za stanicu Stari grad preuzeti sa sajta AirVisual prikazuju nerealno visoku vrednost u terminu 8 časova.


U nadležnosti Agencije je da sprovodi državni monitoring kvaliteta vazduha i podaci o sprovedenom monitoringu su dostupni na sajtu Agencije u realnom vremenu kao i na aplikaciji za mobilne uređaje. Prikaz podataka omogućava javnosti da u svakom trenutku mogu da se informišu o stanju kvaliteta vazduha u zemlji.