Заједничком интервенцијом полиције, покрајинске инспекције за заштиту животне средине, херпетолога Покрајинског завода за заштиту природе, стучњака Зоолошког врта Палић и Групе за спровођење CITES Конвенције Министарства заштите животне средине, две отровне змије, западна дијамантска звечарка (Crotalus atrox) и Баронова зелена змија (Phylodrias baroni), успешно су премештене и збринуте у Зоолошки врт града Београда, након сазнања да је у Купинову звечарка угризла човека који је противзаконито држао oтровне змије у кући.

Иако предметне врсте нису заштићене CITES Конвенцијом, њихово држање у заточеништву у Републици Србији је забрањено јер се ради о опасним дивљим врстама. Од 2010. године није дозвољено држање у заточеништву одређених врста дивљих животиња које се сматрају опасним по човека, изузев у зоолошким вртовима, прихватилиштима или у научно-истраживачким установама. Поред примата, крупних звери, крокодила, и других опасних врста, забрањено је држање отровних змија.

Отров западне дијамантске звечарке (Crotalus atrox) примарно садржи хемотоксине и цитотоксине, који након уједа проузрокују унутрашње крварење, крварење на месту уједа, пликове, отицање, некрозу ткива, оштећење бубрега и мишићног ткива. Ујед ове врсте оставља трајне последице у виду озбиљног оштећења органа, али може и проузроковати смрт одраслог човека, у зависности од количине убризганог отрова, општег здравственог стања особе која је угрижена и начина третирања уједа у медицинској установи, пре свега у зависности да ли је могуће применити третман противотровом.

Противотров за алохтоне врсте змија, попут звечарки, није доступан у Републици Србији. Противотров који је доступан у Србији могуће је користити само за третирање уједа аутохтоних врста отровних змија, и то поскока (Vipera ammodytes), шарке (Vipera berus) и планинског шаргана (Vipera ursinii). Све три напред наведене врсте су заштићене законом.

Министарство заштите животне средине апелује на грађане да уколико сазнају нешто о случајевима незаконитог држања опасних дивљих животиња у заточеништву, да о томе без одлагања обавесте полицију или инспекцију за заштиту животне средине.