Државни секретар Министарства заштите животне средине Иван Карић учествовао је у раду Међународне конференције о водоснабдевању и третману отпадних вода „27 валера воде“ која је одржана од 31. октобра до 2. новембра у Петровцу, Црна Гора. Конференцију су организовали Министарство одрживог развоја и туризма Црне Горе и Удружење за унапређење водоснабдијевања, третман и одвођење отпадних вода Црне Горе.

Учествујући у раду Конференције, Иван Карић је представио активности Министарства заштите животне средине Републике Србије у процесу придруживања Европске уније у области заштите животне средине и климатских промена, и усвајања европских стандарда у области управљања отпадним водама у Србији.

Конференција је допринела размени искустава и идеја о начину управљања системима водоснабдевања, квалитету и третману комуналних отпадних вода и вода за пиће, што је од посебног значаја и за преговарачки процес и отварање Поглавља 27 животна средина – климатске промене.