2Државни секретар Министарства заштите животне средине Иван Карић присуствовао је првом састанку Надзорног одбора регионалног пројекта: „Техничка помоћ за имплементацију Споразума из Париза“ који је одржан 24. новембра 2017. године у Бриселу, Белгија.

Овај пројекат којег финансира Европска комисија од вишеструког је значаја за јачање капацитета земаља које су кандидати за чланство у Европској унији у вези с применом Споразума у Паризу и борбе против климатских промена, као и за јачање сарадње земаља западног Балкана, односно сарадње са институцијама ЕУ и њених држава чланица.

На седници Надзорног одбора учесници су разматрали будуће активности у оквиру Пројекта. Државни секретар Иван Карић представио је том приликом активности и мере које предузима Србија у примени Споразума у Паризу и борби против климатских промена, и најавио усвајање закона о клими.

3Србија је посвећена, нагласио је, остваривању мера и принципа који произилазе из Споразума из Париза, а којима се ограничава раст глобалне средње температуре и смањује емисија гасова са ефектом стаклене баште, сходно Оквирној конвенцији УН о промени климе. Република Србија је међу првих десет земаља света која је доставила Конвенцији своје циљеве смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште, и прва у региону која је ратификовала Париски споразум.

Прва фаза четворогодишњег регионалног пројекта „Техничка помоћ за имплементацију Споразума из Париза“ који је започет августа 2017. године трајаће 14 месеци.