slika- PoljskaНа другом заседању Мешовите комисије за економску сарадњу са Пољском (Варшава, 7. новембар 2017. године) разматрана су сва актуелна питања економске сарадње између делегације Републике Србије коју је преводио Стеван Никчевић, државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација и делегације Републике Пољске коју је предводио Тадеуш Кошћински, државни секретар у Министарству развоја Републике Пољске.

Заседање Комисије је одржано у складу са Споразумом о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске, потписаног у Варшави 01. јуна 2011. године.

Стеван Никчевић, државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација  Републике Србије и делегације Републике Пољске коју је предводио Тадеуш Кошћински, државни секретар у Министарству развоја Републике Пољске

Заседање се одвијало у оквиру рада радних група (РГ) и на Пленуму у следећим областима: трговина, привреда и инвестиције; пољопривреда и заштита животне средине; енергетика и рударство; саобраћај; туризам и развојна сарадња.

 Стране су се узајамно информисале о актуелној економској ситуацији у обе земље, као и о циљевима и плановима економске политике у наредном периоду. Пољска страна је известила да се Пољска у Извештају Светске банке о условима пословања за 2016. годину налази у првих 25 земаља, захваљујући активној имплементацији циљева из Стратегије за одговорни развој, којом је дефинисан нови модел економског, социјалног и просторног развоја Пољске.

Српска страна је нагласила да Влада, конституисана 29. јуна 2017. године, има за циљ наставак политике спровођења економских реформи, усмерених на трансформацију српске економије у модерну, ефикасну и кредибилну тржишну привреду. Као приоритет рада Влада Републике Србије у наредном периоду, поставља одржавање макроекономске стабилности и наставак спровођења фискалне консолидације, где су постигнути завидни  резултати.