Област: Заштита животне средине у индустријским објектима

Редни
број КЛ у инспекцији
Назив Контролне листе Шифра КЛ Водич за примену КЛ
26 Студија о процени утицаја КЛ-26-03/05 Студија о процени утицаја
27 Заштита од буке у животној средини КЛ-27-03/05 Заштита од буке у животној средини
28 Технолошке и друге отпадне воде КЛ-28-03/05 Технолошке и друге отпадне воде
29 Комуналне отпадне воде КЛ-29-03/05 Комуналне отпадне воде
30 Услови из интегрисане дозволе КЛ-30-03/05 Услови из интегрисане дозволе
31 Захтев за интегрисану дозволу КЛ-31-04/05 Захтев за интегрисану дозволу
32 Достава података КЛ-32-04/05 Достава података
76 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем КЛ-76-01/02 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем
77 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења КЛ-77-01/02 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
78 Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем КЛ-78-01/02 Заштита ваздуха код технолошких постројења са континуалним мерењем
79 Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења КЛ-79-01/02 Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења
35 Заштита ваздуха код бензинских станица КЛ-35-02/05 Заштита ваздуха код бензинских станица
36 Поступање произвођача опасног отпада КЛ-36-04/05 Поступање произвођача опасног отпада
37 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада КЛ-37-04/05 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
47 Поступање са уређајима са ПЦБ уљима КЛ-47-03/05 Поступање са уређајима са ПЦБ уљима
38 Калкулатор емисија  постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола КЛ-38-02/05
39 Процена ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола КЛ-39-02/05 Процена ризика постројења и активности за које се издаје интегрисана дозвола
40 Процена ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе КЛ-40-02/05 Процена ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе