Област: Заштита природе

Редни број КЛ у инспекцији Назив Контролне листе Шифра КЛ
66 Кл за управљаче заштићених подручја КЛ-66-03/04
67 Кл за оператере  који се баве прометом заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива КЛ-67-03/04
68 Кл за откупна места  заштићених дивљих биљних и животињских врста КЛ-68-03/04
69 Кл за држаоце заштићених врста животиња КЛ-69-03/04
70 Кл за зоо вртове КЛ-70-03/04
71 Кл за прекогранични промет врста заштићених CITES конвенцијом и увоз алохтоних дивљих врста које нису заштићене КЛ-71-03/04
72 Кл за кориснике заштићених подручја КЛ-72-03/04
73 Кл за узгајиваче заштићених врста флоре, фауне и гљива КЛ-73-03/04
74 Кл за управљаче Националних паркова КЛ-74-01/02
75 Кл за управљаче заштићених природних добара КЛ-75-01/02