Област: Заштита природе

 

Р.б. Ознака КЛ Назив контролне листе Контролна листа важи од (датум постављања на website)
1. КЛ ПРИ 01 Кл за управљаче заштићених подручја 13. 10. 2017.
2. КЛ ПРИ 02 Кл за оператере  који се баве прометом заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива 13. 10. 2017.
3. KЛ ПРИ 03 Кл за откупна места  заштићених дивљих биљних и животињских врста 13. 10. 2017.
4. КЛ ПРИ 04 Кл за држаоце заштићених врста животиња 13. 10. 2017.
5. КЛ ПРИ 05 Кл за зоо вртове 13. 10. 2017.
6. КЛ ПРИ 06 Кл за прекогранични промет врста заштићених CITES конвенцијом и увоз алохтоних дивљих врста које нису заштићене 13. 10. 2017..
7. КЛ ПРИ 07 Кл за кориснике заштићених подручја 13. 10. 2017.
8. КЛ ПРИ 08 Кл за узгајиваче заштићених врста флоре, фауне и гљива 13. 10. 2017.
9. КЛ ПРИ 09 Кл за управљаче Националних паркова 13. 10. 2017.
10. КЛ ПРИ 10 Кл за управљаче заштићених природних добара 13. 10. 2017.