Област: Заштита од нејонизујућих зрачења

Редни број КЛ у инспекцији Назив Контролне листе Шифра КЛ
22. Нискофреквентно подручје КЛ-22-02/04
23. Висoкофреквентно подручје КЛ-23-02/04
24. Овлашћења – испитивање КЛ-24-01/04
25. Овлашћења – систематско испитивање КЛ-25-01/04