Област: Заштита од нејонизујућих зрачења

Редни број КЛ у инспекцији Назив Контролне листе Шифра КЛ
22 Нискофреквентно подручје КЛ-22-02/05
23 Висoкофреквентно подручје КЛ-23-02/05
24 Овлашћења – испитивање КЛ-24-01/05
25 Овлашћења – систематско испитивање КЛ-25-01/05