Област: Заштита од јонизујућег зрачења

Р.б. Ознака КЛ Назив контролне листе Контролна листа важи од (датум постављања на website)
1. КЛ ЈОН 01 Конвенционална рендген дијагностика 13. 10. 2017.
2. КЛ ЈОН 02 Инвазивна рендген дијагностика 13. 10. 2017.
3. КЛ ЈОН 03 Компјутеризована томографија – CT 13. 10. 2017.
4. КЛ ЈОН 04 Мамографија 13. 10. 2017.
5. КЛ ЈОН 05 Стоматологија 13. 10. 2017.
6. КЛ ЈОН 06 Радиотерапија 13. 10. 2017.
7. КЛ ЈОН 07 Нуклеарна медицина 13. 10. 2017.
8. КЛ ЈОН 08 Ветерина 13. 10. 2017.
9. КЛ ЈОН 09 Индустрија 13. 10. 2017.
10. КЛ ЈОН 10 Индустријска радиографија 13. 10. 2017.
11. КЛ ЈОН 11 Научноистраживачи рад 13. 10. 2017.
12. КЛ ЈОН 12 Образовање 13. 10. 2017.
13. КЛ ЈОН 13 Пољопривреда 13. 10. 2017.
14. КЛ ЈОН 14 Производња извора јонизујућих зрачења 13. 10. 2017.
15. КЛ ЈОН 15 Инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења у медицини 13. 10. 2017.
16. КЛ ЈОН 16 Сервисирање јонизујућих детектора дима (ЈДД) 13. 10. 2017.
17. КЛ ЈОН 17 Рендген апарати за контролу роба 13. 10. 2017.
18. КЛ ЈОН 18 Коришћење јонизујућих детектора дима (ЈДД) 13. 10. 2017.
19. КЛ ЈОН 19 Промет извора јонизујућих зрачења 13. 10. 2017.
20. КЛ ЈОН 20 Медицинско истраживање 13. 10. 2017.
21. КЛ ЈОН 21 Техничко-технолошки поступак 13. 10. 2017.
22. КЛ ЈОН 22 Сакупљање и прерада металног отпада 13. 10. 2017.
23. КЛ ЈОН 23 Немедицинске делатности 13. 10. 2017.
24. КЛ ЈОН 24 Остале радијационе делатности 13. 10. 2017.
25. КЛ ЈОН 25 Овлашћења- вршење мониторинга радиоактивности 13. 10. 2017.
26. КЛ ЈОН 26 Овлашћења- вршење мерења садржаја радионуклида 13. 10. 2017.
27. КЛ ЈОН 27 Овлашћења- вршење мерења ради правовремене најаве акцидента 13. 10. 2017.
28. КЛ ЈОН 28 Овлашћења- израда пројекта мера радијационе сигурности и безбедности 13. 10. 2017.
29. КЛ ЈОН 29 Овлашћења- мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима 13. 10. 2017.
30. КЛ ЈОН 30 Овлашћења- услови за вршење допунског обучавања и оспособљавања 13. 10. 2017.
31. КЛ ЈОН 31 Овлашћења- мерења ради контроле система управљања квалитетом 13. 10. 2017.
32. КЛ ЈОН 32 Овлашћења- деконтаминација радне и животне средине 13. 10. 2017.
33. КЛ ЈОН 33 Овлашћења- деконтаминација лица-хумана деконтаминација 13. 10. 2017.
34. КЛ ЈОН 34 Овлашћења- одређивање садржаја радионуклида у робама 13. 10. 2017.