Област: Контрола управљања отпадом

 

Ред.бр Ознака КЛ Назив контролне листе Контролна листа важи од (датум постављања на website)
1. КЛ ОТП 01 Контролна листа за документацију – оператер 13. 10. 2017.
2. КЛ ОТП 02 Складиштење отпада – оператер 13. 10. 2017.
3. КЛ ОТП 03 Третман отпада – оператер 13. 10. 2017.
4. КЛ ОТП 04 Третман отпада инсинерацијом и ко-инсинерацијом – оператер 13. 10. 2017.
5. КЛ ОТП 05 Третман отпада за добијање производа који се стављају на тржиште – оператер 13. 10. 2017.
6. КЛ ОТП 06 Отпадна уља – оператер 13. 10. 2017.
7. КЛ ОТП 07 РСВ и РСВ отпад – произвођач 13. 10. 2017.
8. КЛ ОТП 08 PОPs отпад – оператер 13. 10. 2017.
9. КЛ ОТП 09 Отпадна гума – оператер 13. 10. 2017.
10. КЛ ОТП 10 Отпадна возила – оператер 13. 10. 2017.
11. КЛ ОТП 11 Батерије и акумулатори – оператер 13. 10. 2017.
12. КЛ ОТП 12 Отпадна ЕЕ опрема – оператер 13. 10. 2017.
13. КЛ ОТП 13 Флуоросцентне цеви које садрже живу – оператер 13. 10. 2017.
14. КЛ ОТП 14 Отпадни азбест – оператер 13. 10. 2017.
15. КЛ ОТП 15 Медицински отпад – оператер 13. 10. 2017.
16. КЛ ОТП 16 Депоније – оператер 13. 10. 2017.
17. КЛ ОТП 17 Амбалажни отпад – оператер 13. 10. 2017.
18. КЛ ОТП 18 Контролна листа за стављање пластичних кеса на тржиште РС 13. 10. 2017.
19. КЛ ОТП 19 Контролна листа за несанитарне депоније-сметлишта 13. 10. 2017.
20. КЛ ЗЕМ 01 Земљиште 13. 10. 2017.
21. КЛ ОТП 20 Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом 13. 10. 2017.
22. КЛ ОТП 21 Увоз неопасног отпада 13. 10. 2017.
23. КЛ ОТП 22 Медицински отпад – произвођач 13. 10. 2017.
24. КЛ ОТП 23 Амбалажни отпад – произвођач, увозник, пакер/пунилац, испоручилац 13. 10. 2017.
25. КЛ РИЗ 01 Процена ризика оператера постројења за управљање отпадом 13. 10. 2017.
26. Упутство за процену ризика 13. 10. 2017.