Област: Контрола управљања отпадом

 

Ред.бр Ознака КЛ Назив контролне листе Контролна листа важи од (датум постављања на website)
1. КЛ ОТП 01 Контролна листа за документацију 03.06.2016.
2. КЛ ОТП 02 Складиштење отпада 03.06.2016.
3. КЛ ОТП 03 Третман отпада 03.06.2016.
4. КЛ ОТП 04 Третман отпада инсинерацијом и ко-инсинерацијом 14.12.2015.
5. КЛ ОТП 05 Третман отпада за добијање производа који се стављају на тржиште 14.12.2015.
6. КЛ ОТП 06 Отпадна уља 14.12.2015.
7. КЛ ОТП 07 РСВ и РСВ отпад 14.12.2015.
8. КЛ ОТП 08 PОPs отпад 14.12.2015.
9. КЛ ОТП 09 Отпадна гума 14.12.2015.
10. КЛ ОТП 10 Отпадна возила 14.12.2015.
11. КЛ ОТП 11 Батерије и акумулатори 14.12.2015.
12. КЛ ОТП 12 Отпадна ЕЕ опрема 14.12.2015.
13. КЛ ОТП 13 Флуоросцентне цеви које садрже живу 14.12.2015.
14. КЛ ОТП 14 Отпадни азбест 14.12.2015.
15. КЛ ОТП 15 Медицински отпад 03.06.2016.
16. КЛ ОТП 16 Депоније 14.12.2015.
17. КЛ ОТП 17 Амбалажни отпад 14.12.2015.
18. КЛ ОТП 18 Контролна листа за стављање пластичних кеса на тржиште РС 03.06.2016.
19. КЛ ОТП 19 Контролна листа за несанитарне депоније-сметлишта 03.03.2017.
20. КЛ ЗЕМ 01 Земљиште 14.12.2015.