Област: Контрола управљања отпадом

Редни број КЛ у инспекцији Назив Контролне листе Шифра КЛ
41 Контролна листа за документацију – оператер КЛ-41-03/05
42 Складиштење отпада – оператер КЛ-42-03/05
43 Третман отпада – оператер КЛ-43-03/05
44 Третман отпада инсинерацијом и ко-инсинерацијом – оператер КЛ-44-02/05
45 Третман отпадних уља за добијање производа или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима – оператер КЛ-45-02/05
46 Отпадна уља – оператер КЛ-46-02/05
48 PОPs отпад – оператер КЛ-48-02/05
49 Отпадна гума – оператер КЛ-49-02/05
50 Отпадна возила – оператер КЛ-50-02/05
51 Батерије и акумулатори – оператер КЛ-51-02/05
52 Отпадна ЕЕ опрема – оператер КЛ-52-02/05
53 Флуоросцентне цеви које садрже живу – оператер КЛ-53-02/05
54 Отпадни азбест – оператер КЛ-54-02/05
55 Медицински отпад – оператер КЛ-55-03/05
56 Депоније – оператер КЛ-56-02/05
57 Амбалажни отпад – оператер КЛ-57-02/05
58 Контролна листа за стављање пластичних кеса на тржиште РС КЛ-58-03/05
59 Контролна листа за несанитарне депоније-сметлишта КЛ-59-01/05
60 Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом КЛ-60-02/05
61 Увоз неопасног отпада КЛ-61-02/05
62 Медицински отпад – произвођач КЛ-62-01/05
63 Амбалажни отпад – произвођач, увозник, пакер/пунилац, испоручилац КЛ-63-01/05
64 Процена ризика оператера постројења за управљање отпадом КЛ-64-02/05
65 Земљиште КЛ-65-01/05
  Водич за процену ризика и одређивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом