Област: Контрола управљања хемикалијама и биоцидним производима

 

Ред.бр Ознака КЛ Назив контролне листе Контролна листа важи од (датум постављања на website)
1.         КЛ БПР 01 Упис биоцидног производа у привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа и обележавање биоцидних производа 13. 10. 2017.
2.         КЛ БПР 02 Остали акти за стављање биоцидног производа у промет 13. 10. 2017.
3.         КЛ ХБП 01 Контрола управљања хемикалијама и биоцидним производима – уводна контролна листа 13. 10. 2017.
4.         КЛ ХЕМ 01 Контрола управљања хемикалијама – основне одредбе – excel 13. 10. 2017.
5.         КЛ ХЕМ 02 Контрола управљања хемикалијама – посебне одредбе 13. 10. 2017.
6.         КЛ ХЕМ 03 Контрола управљања хемикалијама – детергенти 13. 10. 2017.