Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 2. октобра 2018. године, донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2018. години.

По расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2018. години, који је Министарство заштите животне средине објавило  6. јула 2018. године на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-Управе, пристигло је 14 пријава.

Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зеленог фонда можете преузети овде.