Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења заштите природе и климатских промена

22. фебруар 2018.

КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2018. години.

Министарство заштите животне средине, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), расписује КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2018. години
11. децембар 2017.

Представљена Стратегија комуникације за област климатских промена

Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Србији и Министарство заштите животне средине организовали су 8. децембра 2017. године скуп поводом представљања Стратегије комуникације за област климатских промена. 
13. новембар 2017.

Састанак Регионалне радне групе за биодиверзитет – ка циљевима Стратегије „Југоисточна Европа 2020“

Званичници Министарства за заштиту животне средине Републике Србије као земље домаћина, и представници земаља југоисточне Европе окупиће се по први пут у Београду, 14. новембра на састанку Регионалне Радне Групе за биолошку разноврсност (Biodiversity Task-Force – BD TF), која је формирана са циљем да олакша спровођење регионалне стратегије „Југоисточна Европа 2020” (Стратегија СЕЕ 2020). Стратегију је израдио Савет за регионалну сарадњу (Regional Cooperation Council, RCC), а на захтев Инвестиционог комитета југоисточне Европе и уз подршку Европске комисије (ЕК). Састанак Радне Групе организује Међународна унија за заштиту природе (IUCN) која делује као њен секретаријат, уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу – Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу – пројекат биодиверзитет (GIZ/ORF BD) а коју финансира Немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој (BMZ). 
8. новембар 2017.

Конкурс за уступање рибарских подручја на коришћење

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), Министарство заштите животне средине оглашава К О Н К У Р С ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА КОРИШЋЕЊЕ I                Оглашава се уступање на коришћење рибарских подручја Републике Србије која су одређена Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015) и то: 1)      Рибарско подручје ,,Сава”; 2)      Рибарско подручје ,,Велика Морава 2”.
27. октобар 2017.

Техничка помоћ  Европске уније за наставак  успостављања Натура 2000 у Републици Србији

Министарство заштите животне средине у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији, спроводи оквирни уговор о техничкој помоћи за пројекатног задатка за пројекат  ИПА 2016 „ Наставак подршке имплементацији Поглавља 27 у области заштите природе – НАТУРА 2000 II (Technical Assistance for preparation of ToR for the project „Continued support to implementation of Chapter 27 in the area of nature protection – Natura 2000“).